ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ - ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸਟਾਲ

ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ - ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸਟਾਲ

ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ - ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸਟਾਲ

$49
/ਮਹੀਨਾ

ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ - ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸਟਾਲ

ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
$49
/ਮਹੀਨਾ
was 67 dollars per month

5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਗਰੰਟੀ

ਡੋਰਬੈੱਲ ਕੈਮਰਾ

$0

ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ

$49/ਮਹੀਨਾ।

ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ - ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸਟਾਲ

ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ

ਡੋਰਬੈੱਲ ਕੈਮਰਾ $0 ‘ਚ

ਰੀਟੇਲ ਮੁੱਲ: $285


ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਵਾਈਡ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਰੈਡ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ
ਟੂ-ਵੇਅ ਔਡੀਓ
ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਚਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਵਾਈਡ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਰੈਡ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ
ਟੂ-ਵੇਅ ਔਡੀਓ
ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਚਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ

ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ


ਪਲੈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ

24/7 ਅਲਾਰਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਲਾਰਮ ਸਰਵਿਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗ

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ - ਸਟੈਂਡਰਡ

$25,000 ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਥੈਫ਼ਟ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ
ਪਲੈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ24/7 ਅਲਾਰਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਲਾਰਮ ਸਰਵਿਸ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ - ਸਟੈਂਡਰਡ$25,000 ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਥੈਫ਼ਟ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ
1 ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲਆਰਮ, ਡਿਸਆਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ
1 HD ਕੈਮਰਾਕੋਈ ਇਨਡੋਰ, ਆਊਟਡੋਰ, ਜਾਂ ਡੋਰਬੈੱਲ ਕੈਮਰਾ ਚੁਣੋ
1 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਰਟਰ ਕਿਟ2 ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 1 ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ
3 ਵਾਧੂ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼14 ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ
ਸੌਫਟਵੇਅਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋSmartHome ਐਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲਾਂਇਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
ਸਥਾਪਨਾ
ਸੈਲਫ਼-ਇੰਸਟਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਇੰਸਟਾਲ ਚੁਣੋ$150 ਲਈ ਪ੍ਰੋ-ਇੰਸਟਾਲ ’ਤੇ 65% ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ $100 ਸੈਲਫ਼-ਇੰਸਟਾਲ ਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ
ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
$49
/ਮਹੀਨਾ
was 67 dollars per month

5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਗਰੰਟੀ

ਡੋਰਬੈੱਲ ਕੈਮਰਾ

$0

ਕੰਟਰੋਲ + ਵੀਡੀਓ

$49/ਮਹੀਨਾ।

ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ - ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸਟਾਲ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਬੰਡਲ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।

Leo the lion cub ਨੂੰ TELUS’ 2023 ਬ੍ਰਾਂਡਸਪਾਰਕ ਮੋਸਟ ਟਰੱਸਟਡ ਬਾਇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ੌਪਰਸ ਮਲਟੀ-ਸਾਲ ਵਿਜੇਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਲਚਕਦਾਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੈਲਫ਼-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।