Skip to content
TELUS Logo
TELUS Logo

TELUS SmartHome Security

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲੈਨ $18 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਪਲੈਨ ਸਿਰਫ਼ $18 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹ TELUS ਹੋਮ ਜਾਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।


ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼

ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲ

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ


TELUS SmartHome Security. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਬੰਡਲ।

ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲੈਨ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। TELUS ਹੋਮ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।


 

ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ $1000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ।

ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ $100 ਤੋਂ $450 ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।

Secure

ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ $600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

$18
/ਮਹੀਨਾ

ਆਮ ਕੀਮਤ: $38/ਮਹੀਨਾ

ਬੰਡਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:

*ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ $10 ਛੋਟ TELUS ਹੋਮ ਲਈ ਅਤੇ $10 ਛੋਟ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ।

Select

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ

 • 3 ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • 2 ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

Protect

ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਵਿਚ $900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

$28
/ਮਹੀਨਾ

ਆਮ ਕੀਮਤ: $48/ਮਹੀਨਾ

ਬੰਡਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:

*ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ $10 ਛੋਟ TELUS ਹੋਮ ਲਈ ਅਤੇ $10 ਛੋਟ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ।

Select

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ

 • 3 ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • 2 ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ


 • 1 ਸਮੋਕ ਸੈਂਸਰ

 • ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ:

 • ਇਨਡੋਰ ਕੈਮਰਾ

 • ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਮਰਾ

 • ਡੋਰਬੈੱਲ ਕੈਮਰਾ - ਸਲਿਮਲਾਈਨ

Control

ਬੱਚੇ, ਪੈੱਟਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1,000 ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

$33
/ਮਹੀਨਾ

ਆਮ ਕੀਮਤ: $53/ਮਹੀਨਾ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:

*ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ $10 ਛੋਟ TELUS ਹੋਮ ਲਈ ਅਤੇ $10 ਛੋਟ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ।

Select

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ

 • 3 ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • 2 ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ


 • 1 ਸਮੋਕ ਸੈਂਸਰ

 • 2 ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ:

 • ਇਨਡੋਰ ਕੈਮਰਾ

 • ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਮਰਾ

 • ਡੋਰਬੈੱਲ ਕੈਮਰਾ - ਸਲਿਮਲਾਈਨ

 • ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ

 • ਸਮਾਰਟ ਡੋਰ ਲੌਕ

 • ਸਮਾਰਟ ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ

 • ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ


ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਕਿਊਿਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੋ।

TELUS Secure Business

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।