TELUS SmartHome Security

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲੈਨ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਪਲੈਨ ਸਿਰਫ਼ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹ TELUS ਹੋਮ ਜਾਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।


ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼

ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲ

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ


TELUS SmartHome Security. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਬੰਡਲ।

ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। TELUS ਹੋਮ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।


 

ਸ਼ਾਮਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ $1300 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ

ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ $100 ਤੋਂ $450 ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। TELUS ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ $100 ਦੀ ਇੰਸਟੲਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸਬੰਰ 2019 ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ।

Smart Automation

ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ $700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

$18
/ਮਹੀਨਾ

ਆਮ ਕੀਮਤ: $38/ਮਹੀਨਾ

ਬੰਡਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:

*ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ $10 ਛੋਟ TELUS ਹੋਮ ਲਈ ਅਤੇ $10 ਛੋਟ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ।

Select

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ

 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

 • ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ:

 • ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੇਟ

 • ਫਲੱਡ ਸੈਂਸਰ, ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • ਸਮਾਰਟ ਲੌਕ(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1)

 • ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ

 • CO2 ਡਿਟੈਕਟਰ

 • ਹੋਰ ਅਪਲਾਇਂਸਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪਲੱਗ

 • ਲਾਇਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੲਰਟ ਪਲੱਗ

 • ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ

 • ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਸੈਂਸਰ

 • ਗੈਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ

 • ਆਰਮ/ਡਿਸਆਰਮ ਕੀਰਿੰਗ ਰਿਮੋਟ

Secure

ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ $600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

$20
/ਮਹੀਨਾ

ਆਮ ਕੀਮਤ: $40/ਮਹੀਨਾ

ਬੰਡਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:

*ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ $10 ਛੋਟ TELUS ਹੋਮ ਲਈ ਅਤੇ $10 ਛੋਟ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ।

Select

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ

 • 3 ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • 2 ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

Control + Video

ਬੱਚੇ, ਪੈੱਟਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ $1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

$33
/ਮਹੀਨਾ

ਆਮ ਕੀਮਤ: $53/ਮਹੀਨਾ

ਬੰਡਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:

*ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ $10 ਛੋਟ TELUS ਹੋਮ ਲਈ ਅਤੇ $10 ਛੋਟ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ।

Select

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ

 • 3 ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • 2 ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ


 • ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ:

 • ਇਨਡੋਰ ਕੈਮਰਾ

 • ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੇਟ

 • ਫਲੱਡ ਸੈਂਸਰ, ਡੋਰ/ਵਿੰਡੋ ਸੈਂਸਰ

 • ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

 • ਸਮਾਰਟ ਲੌਕ(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1)

 • ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ

 • CO2 ਡਿਟੈਕਟਰ

 • ਹੋਰ ਅਪਲਾਇਂਸਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪਲੱਗ

 • ਲਾਇਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੲਰਟ ਪਲੱਗ

 • ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ

 • ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਸੈਂਸਰ, ਗੈਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ, ਆਰਮ/ਡਿਸਆਰਮ ਕੀਰਿੰਗ ਰਿਮੋਟ


ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਕਿਊਿਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੋ।

TELUS Secure Business

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।