TELUS PureFibre™

$1344ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਤੇ Internet Gigabit ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ।

#1 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਲਈ


ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ:

$99
/ਮਹੀਨਾ

ਬਦਲੇ Internet Gigabit ਲਓ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੀਮਤ $155/ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

TELUS PureFibre™

$1344ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਤੇ Internet Gigabit ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ।

#1 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਲਈ


ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ:

$99
/ਮਹੀਨਾ

ਬਦਲੇ Internet Gigabit ਲਓ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੀਮਤ $155/ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ TELUS PureFibre ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਵਰੇਜ ਮੁਫ਼ਤ ਲਓ।

ਲਓ TELUS Boost Wi-Fi ਸਟਾਰਟਰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਇਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਕ (ਕੀਮਤ $240), 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ

TELUS PureFibre ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

#1 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਲਈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

24/7 ਟੌਪ ਸਪੀਡ

ਅਸੀਮਤ ਬੈਂਡਵਿਡਥ

ਤੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ

ਸਿੱਧਾ 100% ਫ਼ਾਇਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ।

ਫ਼ਾਇਬਰ ਔਪਟਿਕ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਕਫ਼ਾ ਜਾਂ ਬਫਰਿੰਗ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, TELUS PureFibre ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 100% ਫਾਇਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਰਾਬਰ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ ਫ਼ਾਇਬਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਵਰੇਜ।

TELUS Boost Wi-Fi ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਡਵਾਂਸਡ Wi-Fi ਮੋਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ TELUS My Wi-Fi ਐਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

TELUS Boost Wi-Fi ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ

ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਬਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ TELUS PureFibre ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਉਹੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ

TELUS PureFibre ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ SmartHome Security ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TELUS SmartHome Security ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

TELUS PureFibre ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋਵੋ

ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਲਈ #1 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈੱਕਟ ਕਰੋ।