PureFibreਦਾ ਅੰਤਰ

ਵੇਖੋ TELUS Pure Fibre® ਵੈਸਚਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ

TELUS ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ

TELUS

TELUS PureFibre Internet ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਬਰ ਔਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਹੈ। PureFibre  ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼

ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ’ਚ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਡਜ਼ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡਜ਼ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ, ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡਜ਼

ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ:

  • ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ

  • ਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ

  • ਵਿਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ

ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

  • ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ

  • ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  • ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਡੀਓ ਗੇਮਿੰਗ

ਆਪਣੇ–ਆਪ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ

ਬਹੁਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਪਲੈਨਜ਼ “ਪੂਰੇ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। PureFibre ਪਲੈਨਜ਼ “ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਡਾਊਨਲਾਊਡ ਸਪੀਡਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ਼ TELUS ਹੀ 100% ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਾਈਬਰ ਔਪਟਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ  ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੈਨਸ਼ਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੈਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡ2500 Mbps100 Mbps
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ2500 Mbps1500 Mbps

ਤੁਹਾਨੂੰ TELUS ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੀਡ ਲਓ 

PureFirbre ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 2500 Mbps ਤੱਕ ਇੱਕਸਮਾਨ ਸਪੀਡਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਡੀਓ ਕਾੱਲਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

 ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ Wi-Fi 6 ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਤਿੰਨ ਬੈਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ Wi-Fi Plus ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

PureFibre ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ’ਚ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਲੇਆਊਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਰ ਦੀ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕਿ PureFibre ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਆਪੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ)।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PureFibre Internet ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ

ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 100% ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ $89/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ PureFibre Gigabit Internet ਹਾਸਲ ਕਰੋ