ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਟੋਰ
ਲੱਭੋ।
  • ਕੋਬਾਲਟ ਵਾਇਲਟ(Cobalt Violet) ਰੰਗ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S24 ਅਤੇ ਟਾਇਟੇਨੀਅਮ ਗਰੇਅ(Titanium Grey) ਰੰਗ ਵਿੱਚ S Pen ਸਮੇਤ Galaxy S24 Ultra ਦੇ ਬੈਕ ਵਿਊ, ਅਤੇ ਐਂਬਰ ਯੈਲੋ(Amber Yellow) ਰੰਗ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S24+ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ

    ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ

    ਪਾਓ Samsung Galaxy S24 Ultra $0 ਅਪਫ੍ਰੰਟ ‘ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ TELUS ‘ਤੇ।1 ਹਰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ Galaxy S24 Ultra ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਇੰਨ-ਕਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ।
Item 1 of 2

TELUS ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ।

ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ।

TELUS Family Discount® ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ $7.50 ਤੋਂ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰੋ। ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।3
ਦੋ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਵ-ਬਰਡਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡੀਲਜ਼ ਖਰੀਦੋ।

ਫ਼ੋਨਜ਼, ਅਸੀਮਤ ਪਲੈਨਜ਼, ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਚਤ ਕਰੋ।
ਚਾਰ ਮੱਛੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੋਤੀ ਵੱਲ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ TELUS ਨਾਲ ਜੋੜੋ

ਹਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ TELUS4 ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

TELUS ਹੀ ਕਿਉਂ?

5G

ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕRead legal footnote5ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ 5G ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਮੋਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਦੋ ਲਵਬਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

TELUS ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਫੌਰ ਗੁੱਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 

ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਟੋਰ ਲੱਭੋ।