ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਇਹ ਵੈਬਪੇਜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਵੇਖੋ।


ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਹੋ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਂਵਾ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਰੱਖੀਏ।

ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਰਹਿਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

 • ਹੋਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ:

 • 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ ਪਲੈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਓਵਰਏਜ ਚਾਰਜਿਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ

 • Optik TV ਅਤੇ Pik TV 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

 • ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਡਿਵਾਈਸਜ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੇਂਸ ਪੇ-ਪਰ-ਮਿੰਟ ਫ਼ੋਨ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਇਨ-ਫਲਾਈਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ:

 • 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੇਅਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ Easy Roam®, ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਅਤੇ ਪੇਅ-ਪਰ-ਯੂਜ਼ ਰੋਮਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ

ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ

 • ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।

 • ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ‘Learn, Do and Share’ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ My TELUS ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ My TELUS ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

My TELUS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਅ ਕਰੋ

 • ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ

ਰਿਮੋਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਲਈ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ-ਬਦਲੀਆਂ (moves) ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ TELUS ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

TELUS ਸਟੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ :

 • ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ

 • ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

 • ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਹੁਣ ਗਾਹਕ MyTELUS 'ਤੇ ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਪਲੈਨ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਲਈ

TELUS ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਡੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਝਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ: ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਕਰ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। TELUS 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 

ਰਹੋ ਉਤਸੁਕ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਉਲਝਣਾ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। TELUS 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।

 

ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਿਤ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣਾ।

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣੋ:

 • ਗਾਓ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੀਤ ਇਕ ਥਾਂ Stingray Karaoke 'ਤੇ।

 • ਮੁਫ਼ਤ Optik ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ

 • ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ Netflix 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਾਈਟ ਮਨਾਓ

 • ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਡਸ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

 

Frequently Asked Questions