FR | | | ਪੰਜਾਬੀ

FR | | | ਪੰਜਾਬੀ

LivingWell Companion™

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਰਵਿਸ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੱਕ 24/7 ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ 24/7 ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਮਤ

ਚਲਦੇ ਹੋਏ

LivingWell Companion Go

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਵਾਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁੜੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ

LivingWell Companion Home

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 24/7 ਮਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

— ਵੈਨਕੂਵਰ, BC ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008