EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

LivingWell Companion™

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਰਵਿਸ।

ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ: LivingWell Companion Go ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ $120 ਹਰ ਸਾਲ* ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਓ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ²

ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ 24/7 ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਟਰਮ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ।

ਚਲਦੇ ਹੋਏ

LivingWell Companion Go

ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ LivingWell Companion Go ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ $120 ਹਰ ਸਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਵਾਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁੜੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ

LivingWell Companion Home

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 24/7 ਮਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

— ਵੈਨਕੂਵਰ, BC ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008