EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

LivingWell Companion™ Go

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS ਅਤੇ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

$45
/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ
$60
/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ

1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ $180 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

LivingWell Companion™ Go

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS ਅਤੇ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

$45
/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ
$60
/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ

1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ $180 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ LivingWell Companion Go ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS

ਸੈਲੂਲਰ ਸਮਰਥਿਤ (ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ)

ਪੂਰੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ

ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ LivingWell Companion Go ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

24/7 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪੇਂਡੈਂਟ ਤੇ 2-ਪਾਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ

ਮਹਿਫੂਜ਼। ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਆਸਾਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਟਨ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ

ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ

LivingWell Companion ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ (ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪਾਸੀ ਵੌਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੇਂਡਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ

ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ

ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ

LivingWell Companion ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ (ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪਾਸੀ ਵੌਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੇਂਡਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ

ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ

ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

"ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

— ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ, BC

LivingWell Companion™ Home

ਘਰ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 24/7 ਮਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

LivingWell Companion™ Home

ਘਰ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ। 24/7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮ- ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ $60 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।