ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। TELUS PureFibre® ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ TELUS PureFibre ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ 100% ਫ਼ਾਈਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

Shaw ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ, ਵਿਡੀਓ ਕਾੱਲਜ਼ ਜਾਂ ਲੈਗ–ਫ਼੍ਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ Wi-Fi।ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈੱਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਤੁਸੀਂ 9–ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ

ਸਿਰਫ਼ $89/ਮਹੀਨਾ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ Wi-Fi 6 ਨਾਲ Purefibre Gigabit ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। $100 ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ 9–ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ

ਸਿਰਫ਼ $89/ਮਹੀਨਾ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ Wi-Fi 6 ਨਾਲ Purefibre Gigabit ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ TELUS ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। $100 ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਹੋ?

ਸਿਰਫ਼ PureFibre ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਪਲੋਡਜ਼ ਸਪੀਡਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 100% ਫ਼ਾਈਬਰ ਔਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡਜ਼ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡਜ਼ 940Mbps ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਬਫ਼ਰਿੰਗ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

PureFibre ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ Wi-Fi ਨਾਲ ਸੁਪਰਚਾਰਜਡ ਹੈ

PureFibre ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਲੈਨਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ Wi-Fi ਲਈ Wi-Fi 6 ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੈੱਡ ਸਪੌਟਸ ਨਾ ਹੋਣ? $10/ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਨਾਲ Wi-Fi Plus ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

PureFibre ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

Consoles, PCs, VR, tablets, phones, Switches, Twitch ਜਾਂ Steam Decks ਉੱਤੇ ਗੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, TELUS PureFibre ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਉੱਚਤਮ ਡੀਲਜ਼

ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ Airpod Pros ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ 55’’ TV ਲਈ Optik TV ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, TV ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

TELUS ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

TELUS ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ Wi-Fives ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ

ਉਪਲਬਧ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ Wi-Fi ਨਾਲ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ