TELUS Rewards contest to win Huawei P30 Pro

Contest rules to win 1 of 3 Huawei P30 Pro and have an opportunity to donate $1,000 to the TELUS Friendly Future Foundation